Junior Purchase Specialist

Poland, Masovian, Warsaw

de fr es ru tr it pt zh ja

Młodszy Specjalista ds. Zamówień

Miejsce pracy: biuro Roche Diagnostics Polska w Warszawie

Wymiar pracy: pełny etat

 Szukamy osoby, które wesprze nas w:

 • Organizacji i realizacji projektów zakupowych w zakresie towarów i usług,
 • Efektywnym zarządzaniu procesem zakupowym, w tym poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zakupów oraz pozyskiwaniu potencjalnych dostawców,
 • Zamawianiu towarów i usług od dostawców krajowych i zagranicznych oraz monitorowaniu realizacji dostaw, 
 • Współpracy z dostawcami towarów i usług,
 • Planowaniu zakupów oraz utrzymanie prawidłowych zapasów,
 • Przygotowaniu raportów i analiz kosztowych, okresowym monitorowaniu osiąganych wyników
 • Tworzeniu i wdrażaniu projektów w zakresie optymalizacji zakupów
 • Prowadzeniu ewidencji oraz archiwizacji dokumentacji dotyczącej zakupów

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane z zakresu ekonomii, logistyki lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w dziale zakupów
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office oraz  systemów MRP
 • Zdolności analitycznych, sumienności i dokładności,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres
 • Samodzielności oraz dobrej organizacji pracy
 • Komunikatywności i asertywności
 • Umiejętności pacy w zespole
 • Kreatywności i inicjatywy w działaniu

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony (12 miesięcy),
 • Atrakcyjny pakiet benefitów,
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w międzynarodowym środowisku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stanowisko z możliwością wdrażania własnych inicjatyw,
 • Pracę w nowoczesnym biurze.

Jeżeli...

Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym do dnia 30.09.2020

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: polska.diagnostics@roche.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Roche is an equal opportunity employer.

Procurement, Procurement > Operational & Transactional Procurement