• Vilnius

  UAB Roche Lietuva
  Jasinskio 16 B
  03163 Vilnius
  Lithuania

  +370 5 25 46 799
  +370 5 25 46 797