roche, marketing, careers, people, job

נציג/ה רפואי/ת

הנציג הרפואי בהכשרתו בעל/ת תואר ראשון במדעי החיים, בביולוגיה או רוקחות, ו/או בעל תארים מתקדמים בתחומים אלה.
הנציג הרפואי הוא בעל תפקיד מפתח ביישום התוכניות השיווקיות של החברה והפיכתן למציאות. הוא עובד במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ אל מול צוותים רפואיים להשגת יעדי המכירות של החברה תוך יצירת קשרי עבודה ארוכי טווח עם הלקוחות. הוא יוזם פעילויות שונות לקידום המוצר בשיתוף פעולה עם צוות המוצר וגורמים נוספים בחברה ומחוץ לה.
במסגרת התפקיד, הנציג רוכש ידע מדעי רחב, מיומנויות וכלים לקידום הידע הרפואי אודות סל המוצרים של החברה בקרב הצוותים הרפואיים, וכך פועל להנגשת התרופות המתקדמות שלנו למטופלים רבים.
סביבת העבודה היא דינאמית ומאתגרת, כוללת שילוב בין ידע מדעי ואינטראקציות מקצועיות עם צוותים רפואיים.

לסיפור של שחר, נציגה רפואית ברוש ישראל

Tags: Israel, Marketing & Communications, Our business