Product Mngr App Specialist Coagulation

Czech Republic, Prague, Praha

Účelem této pozice z hlediska řízení produktového portfolia je uvedení nových produktů na trh, tvorba plánů a komplexní podpora výrobků s ohledem na přiřazené portfolio výrobků (koagulace - systémy cobas t 411, t 511, t 711) v České republice.
 
Hlavní náplní práce je:
 • Podporovat zákazníky v České republice s ohledem na:
  - aplikační výcvik
  - řešení problémů
  - spolupráce s RCSC
  - informace o výrobcích a dokumentaci
  a to za účelem posílení vztahů se zákazníky a posílení jejich spokojenosti.
 • Plánovat, připravovat a řídit PM činnosti s ohledem na uvádění nových výrobků na trh a na přípravu strategických plánů marketingu pro Českou republiku a přispívat tak k dosažení prodejních cílů.
 • Provádět interní školení s ohledem na příslušné skupiny výrobků a využívat přitom informací od HQ a vědecké komunity; přispívat tak k tomu, aby Roche poskytovala zákazníkům vysokou úroveň služeb.
 • Poskytovat v podobě nezbytných informací (především specifikace výrobků) podporu KAM/AM a kolegovi v pozici Tender Specialist v České republice s ohledem na proces navrhování nabídek a výběrových řízení.
 • Shromažďovat tržní informace o chování zákazníků a konkurence v České republice a využívat přitom informací z dostupných zdrojů.