Pharmacovigilance Specialist

Czech Republic, Prague, Praha

Hlavní náplň práce
  • Zajišťuje kompletní dokumentaci (iniciální hlášení, následná hlášení), lékařské zhodnocení (minimálně hodnocení závažnosti a kontrola kvality hlášení ve spolupráci s PhV Manažerem) a včasné zaslání všech jednotlivých hlášení do PV databáze, v souladu s postupy Roche (dodržení definovaných časových intervalů) a lokálními legislativními požadavky.
  • Zajišťuje, že rekonciliace všech povinných aktivit jsou prováděny v souladu s interními procesy, a archivuje příslušnou dokumentaci.
  • Podílí se na přípravě nových verzí lokálních SOP a postupů.
  • Mít přehled o systému řízení rizik a všech dalších farmakovigilančních aktivitách a zajistit compliance ve farmakovigilanci a připravenost na inspekci napříč celou afilací.
  • Zastávat roli lokálního koordinátora implementace RMP („Plán řízení rizik“).
  • Je hlavním kontaktem jak interním, tak externím (například inspekce) pro otázky týkající se všech RMP pro všechny produkty.