Key Account Manager

Czech Republic, Prague, Praha

Účelem této pozice je řídit komunikaci, prodejní činnost a odpovídající rozpočty prodeje/nákladů s ohledem na stávající a potenciální zákazníky ve stanoveném regionu. Držitel pozice vytváří hodnoty pomocí svého nasazení v oblasti aktivního řízení portfolia, prodejních činností a podpory prodeje výrobků a řešení Molecular Solutions (dále jenom MS).
Vytváří a udržuje vzájemně výhodné vztahy s klíčovými zákazníky prostřednictvím proaktivní komunikace v oblasti řízení informací o výrobcích a společnosti, poskytuje služby na základě poptávky a podporu v prodejní i poprodejní fázi.
Veškeré činnosti směřuje k dosažení nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků a co nejvyššího podílu na trhu. Při všech marketingových a prodejních činnostech zajišťuje zaměření na trh a zákazníka, a to prostřednictvím neustálého sledování tržních trendů, rozvoje zákazníků a chování konkurence v předem stanoveném regionu. Ve stanoveném regionu dosahuje předem určených úrovní prodejů reagencií a přístrojů.
 
Hlavní pracovní náplň:
Kontaktovat zákazníky za účelem zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, poskytování návrhů řešení, předávání produktových a obchodních informací a řešení problémů.
Poprodejní péčí o zákazníka a aplikační podporou dosahovat jeho vysoké úrovně spokojenosti s cílem zachování spolupráce a jejího rozvoje.
 
Vyjednávat nové obchodní případy s cílem zvýšení prodejů prostřednictvím instalace přístrojů  (dodávek reagencií) a rozšiřování portfolia o nové produkty.
 
Získávat široké spektrum informací a na jejich základě připravovat nabídky, komunikovat, prezentovat a vyjednávat se zákazníky. K tomuto využívat určené nástroje, dokumenty a procesy. Návrhy nabídek odsouhlasovat s nadřízeným.
 
Na základě stanovených vzorů připravovat ve spolupráci s pozicí Tender support a Head of Sales/Head of Sales MS návrhy smluv a vyjednávat smluvní podmínky.
 
Zastávat roli projektového manažera jednotlivých obchodních případů - předprodejní fáze, fáze instalace, poprodejní fáze. V rámci řízení projektu definovat členy projektového týmu a aktivně rozvíjet jejich spolupráci s cílem dosažení vysoké úrovně kvality spolupráce se zákazníkem a jeho spokojenosti.
 
Aktivně prosazovat krátkodobé a dlouhodobé marketingové plány a kampaně připravené marketingovým oddělením.
 
Sledovat chování konkurence v daném regionu a získané informace interně příslušně sdílet.
Sledovat hlavní publikace a důležité informace z oblasti činností držitele pozice, aktivně přistupovat k sebevzdělávání.
 
Aktivně organizovat lokální semináře a odborné akce,  participovat na vzdělávacích akcích připravených marketingovým  nebo obchodním oddělením.
 
Účastnit se lokálních i mezinárodních, interních i externích akcí a získané znalosti a zkušenosti využít a aplikovat při své práci.
 
V interní databázi aktualizovat hlášení o činnostech, identifikaci zákazníků a další zákaznické údaje, a to v souladu s SOP.
 
Spolupracovat s pozicí Credit Manager na procesu credit managementu s cílem dosažení včasných plateb zákazníků.