Product Specialist LDC

Czech Republic, Prague, Praha

Product Specialist týmu LC/IPF v regionu Morava
  • zodpovědný za prodeje produktů Avastin, Tarceva, Esbriet, Alecensa, Tecentriq v tomto regionu
  • pracuje tak, aby byly splněny či překročeny obchodní cíle svěřených produktů
  • má za úkol aplikovat strategii a taktiku přípravků na lokální podmínky svého regionu
  • je očekávána jeho aktivní spolupráce s dalšími členy Disease area team.  
  • buduje a rozvíjí korektní vztahy s lékaři a dalšími zákazníky
  • svou prací zajišťuje předání přesných, úplných a vyvážených informací o svěřených přípravcích a jejich přiměřenou propagaci.
  • jedná pouze v rámci platných zákonů, nařízení a interních směrnic a etického kodexu firmy Roche řídí se hodnotami společnosti Roche: Integrity, Courage, Passion