Regulatory Affairs Specialist

Netherlands, Woerden

Onze onderneming is één van de meest toonaangevende, research-georiënteerde healthcare concerns in de wereld. Roche is actief in zowel geneesmiddelen als diagnostica. Dagelijks dragen 80.000 medewerkers in meer dan 150 landen bij aan het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen met een breed scala aan innovatieve middelen en diensten. Dit omvat de (vroege) detectie, preventie, diagnose en behandeling van ziekten.


Binnen de afdeling Regulatory Affairs & Quality Assurance zijn we op zoek naar een Regulatory Affairs Specialist. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het goedkeuringstraject (registratie) van geneesmiddelen binnen Nederland. Je rapporteert aan de Manager Regulatory Affairs & Quality Assurance.


Je bent verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

  • Je bereidt nieuwe registraties voor in samenwerking met het hoofdkantoor in Basel en begeleidt de lopende registratieprocedures en variaties, zowel Europees als nationaal

  • Je vertaalt en redigeert de officiële registratietekst en draagt zorg voor de samenvatting van de productkenmerken, de tekst voor verpakking en patiëntenbijsluiters

  • Je onderhoudt contact met relevante overheden, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  

  • Je beoordeelt of promotioneel materiaal conform de registratietekst wordt geformuleerd en overeenkomt met de geldende wet- en regelgeving en adviseert het Brand Team hierin

  • Je werkt crossfunctioneel binnen onze organisatie met o.a. Medical, Marketing, Logistiek, Market Access en met het hoofdkantoor

  • Je houdt jouw kennisniveau bij door middel van het bestuderen van medische en commerciële informatie en blijft op de hoogte van wet- en regelgeving.