Marketing Manager

Netherlands, Noord-West, Almere

Functie
De Marketing Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van de marketingstrategie, positionering, prijsbeleid en tactieken  voor het aandachtsgebied binnen het totale portfolio van Roche. Is in staat om met behulp van de juiste analyse van de markt en inventarisatie van de klantbehoeften de juiste marketingmix in te zetten en in te spelen op de ontwikkelingen binnen de verschillende marktsegmenten en doet dit via het optimaal inzetten van het portfolio van onze producten, oplossingen en services.
Is als dagelijks leidinggevende van het marketing team, samen met interne stakeholders verantwoordelijk voor de sturing op het behouden en uitbreiden van de business en de daarbij behorende performance en klanttevredenheid teneinde de financiële en organisatiedoelstellingen te behalen.
 
Taken en verantwoordelijkheden
 
Strategische, tactische invulling van Marketing
 • Vanuit de opgebouwde markt en portfolio kennis input leveren en actief meedenken bij het opstellen van het Business Plan, inclusief actief bijdragen aan jaarlijkse, strategische workshops
 • Samen met Head of Sales & Marketing en Head of Market Access & Healthcare Development werken aan een toekomstgerichte en projectmatige opzet van strategische initiatieven en projecten
 • Ontwikkelen, uitzetten en vasthouden van de marketingstrategie met daarbij behorende plan, budget etc. ter promotie van het totale portfolio.
 • Bijdrage aan en opvolgen van interne en externe audits in samenwerking met de Quality Manager
 
Markt en portfolio kennis
 • Actuele middelen en strategieën toetsen op toepasbaarheid binnen de verschillende marktsegmenten.
 • Opzetten, behouden van contact met internationale collega’s en wanneer gewenst actief de samenwerking en/of informatie-uitwisseling opzoeken.
 • Plannen, monitoren en evalueren van marketing- en promotiecampagnes en dagelijkse werkzaamheden van het team.
 • Opstellen, bewaken en verantwoording afleggen t.a.v. marketingbudget in samenwerking met Head of Sales & Marketing
 • Implementeren en promoten van nieuw marketing- en promotie materiaal (change management).
 • Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van een netwerk (klanten, prospects, KOL) om behoeften binnen de markt te toetsen. 
 • Kennis van mogelijkheden en beperkingen van de producten, oplossingen en services en vergelijkbare alternatieven die in de markt worden aangeboden. Vertaalslag maken naar communicatie richting de klant.
 • Signaleren en communiceren van marktontwikkelingen en marktinformatie intern delen met interne stakeholders
 
Marketing Team
 • Organisatie- en overleg format neerleggen zodat het team op gestructureerde wijze opereert.
 • Opzetten van overlegstructuren binnen het team en tussen het team en andere stakeholders.
 • Verankering van processen; opvolgen van het gebruik van procedures en werkinstructies die het team dienen te gebruiken.
 • Zorgdragen voor optimale samenwerking tussen Marketing en andere afdelingen
 • Implementeren en promoveren van nieuwe werkmiddelen en aanpak (change management)
 • Sturen op ontwikkeling, creativiteit en innovatie binnen het team, door coaching, Performance Management en Talent Management.
 • Uitdragen van de Roche Values, Leadership Principles, Competencies en Behaviour in Business.
 • Stimuleren en bevorderen van kennisdeling en Best Practices met als doel op een professionele en uniforme manier samen te werken binnen het team en het kennis- en competentieniveau binnen het team te verhogen
 • Communiceren en actief sturen op sales en profit doelstellingen naar het Marketing team met als doel deze als organisatie te realiseren en de bijdrage vanuit het team inzichtelijk te maken.
 • Bijdragen aan ontwikkeling, implementatie en ondersteuning, inclusief eventueel bijsturen, van de teamdoelstellingen.