Accountmanager regio Noord-Oost

Netherlands, Woerden

Onze onderneming is één van de meest toonaangevende, research-georiënteerde healthcare concerns in de wereld. Roche is actief in zowel geneesmiddelen als diagnostica. De Roche Groep draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen met een breed scala aan innovatieve middelen en diensten ten behoeve van de (vroege) detectie, preventie, diagnose en behandeling van ziekten. Roche Nederland te Woerden houdt zich enkel bezig met geneesmiddelen.

Binnen de afdeling Sales is Roche Nederland op zoek naar een Accountmanager voor de regio Noord-Oost Nederland. In deze positie houd je je bezig met het analyseren en signaleren van omzetgegevens en doelstellingen van de account ziekenhuizen binnen desbetreffende regio om meer inzicht te krijgen in het keuzebeleid van geneesmiddelen en welke beslisfactoren hieraan ten grondslag liggen. Tevens draag je waardeverhogende oplossingen voor zorgaanbieders, patiënten en Roche aan die bijdragen aan de regionale omzet doelstellingen en zorg je voor de implementatie daarvan. De Account Manager rapporteert aan de Regional Sales Manager van desbetreffende regio.
Om de verantwoordelijkheid als Accountmanager optimaal in te kunnen vullen is een aantal kerntaken geformuleerd:
  • Het creëren, onderhouden en uitbouwen van contacten met relevante stakeholders binnen ziekenhuizen op het niveau van artsen, apothekers, zorgmanagers of marketing managers;
  • Het fungeren als aanspreekpunt vanuit de business unit voor de ziekenhuisapothekers en andere relevante stakeholders voor het in kaart brengen van de budgettaire situatie;
  • Het opstellen, coördineren en uitvoeren van accountplannen in samenwerking met Product Specialisten, Hospital Contract Managers, Regional Field Managers en het Brand Team;
  • Het actief volgen, signaleren en rapporteren van ontwikkelingen in de markt binnen de oncologie accounts binnen de regio en zo nodig proactief met voorstellen komen om de business verder te optimaliseren;
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden om een win-win situatie te creëren met belangrijke ziekenhuizen conform clearance en CGR-richtlijnen;
  • Het zorgdragen voor periodieke en additionele rapportages, zodat alle relevante partijen binnen de organisatie tijdig en juist geïnformeerd zijn over de sales resultaten, de accounts en de key issues binnen de ziekenhuizen, en actieplannen, zodanig dat zij in staat zijn beleid te bepalen en eventueel bij te sturen om de omzet en winstgevendheid per account te optimaliseren.